Taking too long? Close loading screen.

Informare – Doświadczając Niewidocznych Przestrzeni

Opera – na Zamku Książąt Zachodniopomorskich w Szczecinie

Galeria R+ - Akademia Sztuki w Szczecinie

01 - 07.10. 2020 Szczecin

Kuratorzy: Dr Jakub Palka, Maciej Osmycki

Organizator:

Akademia Sztuki w Szczecinie

artyści:

Ulrika Eller-Ruter – Niemcy

David Rodriguez Gimeno – Hipszania

Jakub Palka

Andreas Guskos

Arkadiusz Marcinkowski

Tomasz Wendland

Maciej Osmycki

Patryk Lichota

Mira Jarmołowicz

Arek Piętak

Tajny Projekt: Kacper Mutke/ Michał Urbański

Studenci Akademii Sztuki w Szczecinie

Obszar rzeczywistości doświadczany zmysłowo stale poszerza się dzięki nauce, sztuce i technologii. W 2011 roku w Szczecinie na warsztatach MEDEA 2011, Doświadczając niewidocznych przestrzeni [1]  wystąpił prof. Marcos Novak z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara, pionier wirtualnej architektury i twórca pojęcia  transwergencji[2], które było główną inspiracją dla myśli przewodniej warsztatów. Narzędzia technologiczne umożliwiające wizualizację i sonifikację informacji nie wpisanej w świat materialny pozwalają nawigować po obszarach dotychczas niezbadanych. Koncepcja  transwergencji  nawiązuje do diagramu czasoprzestrzennego Hermanna Minkowskiego, w którym stożki światła wychodzące z punktu widzenia obserwatora definiują dostępną rzeczywistość. Transwergencja w odróżnieniu od konwergencji wyprowadza badacza/artystę w obszar gdzie indziej, gdzie tworzone są nowe byty w zetknięciu z obcym (allo-, allo bio[3]). Wystawa Doświadczając Niewidocznych Przestrzeni, wpisując się w ramy Mediations Biennale 2020 Horyzont Zdarzeń, zaprezentuje prace artystów, których tworzywem jest to co nie widoczne lub obszar ich działań wpisuje się w koncepcję transwergencji, w kontekscie Miasta Szczecin i Muzeum Narodowego w Szczecinie.

[1] Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozja na Temat Nauki, Sztuki i Technologii MEDEA (2011,2014, Szczecin,2015,2016, Zakintos, 2017, Heraklion, 2018 Saloniki, 2019 Ateny)

[2],[3] Marcos Novak, Speciation, Transvergence, Allogenesis: Notes on the Production of the Alien, Architectural Derign 72:3 (2002), 64—71

Horyzont Zdarzeń / Events Horizon

7 Mediatons Biennale Polska

2020

David Rodriguez Gimeno

Andreas Guskos

Arkadiusz Marcinkowski

Maciej Osmycki

Tajny_projekt: Michał Urbański i Kacper Mutke

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies 
dowiedz się więcej