Taking too long? Close loading screen.

Festiwal Słuchowisk

PCSS - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, FutureLab, VIR MONA

6-8.10, 20-22.10, 4-6.12 Poznań

kuratorzy: Anna Szamotuła i Maria Marcinkiewicz Górna

Wydarzenie prezentujące oryginalne podejście do sztuki słuchowiskowej. Program festiwalu nastawiony jest przede wszystkim na prezentację premierowych projektów, angażujących przedstawicieli poznańskich środowisk twórczych. Projekty te przyjmują formy na pograniczu site-specific, sound artu oraz teatru i performance’u. Celem festiwalu jest ukazanie różnorodności dźwiękowej ekspresji i zaproponowanie publiczności nowych możliwości obcowania ze słuchowiskami. Festiwal Słuchowisk – to wydarzenie prezentujące nowe, oryginalne podejście do formy słuchowiska. Słuchowiska, które najczęściej kojarzone są z produkcjami dramatycznymi dla radia opartymi na słowie, dźwiękach i muzyce będa punktem wyjscia do realizowania różnych działań w przestrzeni publicznej z poszerzonymi sposobami ich odbioru. Festiwal jest przede wszystkim nastawiony na prezentację prapremierowych realizacji angażujących przedstawicieli poznańskich środowisk twórczych – dramatopisarzy, kompozytorów, reżyserów, realizatorów dźwięku i aktorów. Proponowane przedsięwzięcie jest kontynuacja rozpoczętych trzy lata temu działań. W trakcie realizacji trzech edycji integracja wspomnianych środowisk twórczych przybrała na intensywności. Produkcja każdej prapremiery obejmuje kilka płaszczyzn artystycznej aktywności: pisanie dramatu/scenariusza, komponowanie muzyki i audiosfery, reżyserię całości projektu i współpracę z aktorami. Produkcje zostaną wzbogacone o elementy scenografii, włączając tym samym płaszczyznę ekspresji plastycznej do całego projektu. Produkcje są pomyślane tak, aby dzieło dźwiękowe mogło funkcjonować samodzielnie, jednakże element scenografii wzbogaca premierę w przestrzeni miejskiej o dodatkowe konteksty, odczucia i emocje. Premiery powołanych do zycia projektów stanowia doskonała okazję do dyskusji nad przedmiotem nie tylko samego słuchowiska, jako formy ekspresji twórczej, ale też jego sposobu jego zaistnienia w przestrzeni i namysłu nad realizowaniem rozmaitych tematów. Przenikanie się różnych mediów, przy zachowaniu prymu zmysłu słuchu staje się przedpolem ciekawych eksperymentów zarówno formalnych, jak i tematycznych oraz gatunkowych. Ścisła współpraca między członkami zespołów twórczych wzbogaca ich o doświadczanie specyfiki innych profesji artystycznych podnosząc tym samym samoświadomość artystów. Efektem integracji są coraz dojrzalsze i bardziej dopracowane słuchowiska. Poszerza się też pole współpracy między różnymi środowiskami twórczymi Poznania. Ogromna wartoscia festiwalu jest powoływanie do zycia zupełnie nowych projektów artystycznych, funkcjonujących na styku wielu dyscyplin, kulturo- i wspólnototwórcza rola festiwalu przyczynia się do rozwoju potencjału artystycznego Poznania. Atutem festiwalu jest organizowanie premier w przestrzeniach nie związanych z kultura i sztuka, dzięki czemu z jednej strony oferujemy publiczności możliwość odkrywania nowych miejsc, które są niedostępne, czy odkrywania na nowo znanych już lokalizacji. Swoista mapa miejsc prezentacji/odsłuchów uruchamia potencjał kulturotwórczy i rewitalizacyjny np. pustostanów.

Horyzont Słyszenia

Festiwal Słuchowisk

2.11.- 31.12.2020 Poznań

Kurator: Patryk Lichota

koncerty - performatywne działania muzyczne, mappingi, prezentacje sztuki wideo

To granica percepcji słuchowej, klatka, poza którą dla nas istnieje jedynie cisza,
a dla ludzi z różnymi wadami, zwierząt i urządzeń technologicznych rozciąga się inny świat. Komunikacja występuje jedynie w obszarach na siebie zachodzących. Osoby z przesuniętym zakresem percepcji (OzPZP), wobec naszych standardów, uczestniczą w niedostępnej nam rzeczywistości. Staje się to jeszcze bardziej wyraziste, z perspektywy korzystania z urządzeń technicznych, które dokonują translacji niedostępnej rzeczywistości na sygnały rozpoznawalne naszymi zmysłami. OzPZP poruszają się winnym zakresie badawczym, ich wyobrażenie rzeczywistości cyfrowej i jej pochodnych VR, AI, nie może pokrywać się z naszym, ale inspirować pytanie o ich zakres rozszerzonej rzeczywistości i wirtualność. Współpraca z OzPZP musi zerwać z ideą rehabilitacji, na korzyść partnerstwa w sięganiu poza horyzont percepcji. Tomasz Wendland

Program Horyzont Słyszenia ma na celu ukazania możliwości zwrotu
audiocentrycznego w kulturze, w którym słuchanie jest wiodącą funkcją życia
społecznego. Wobec codzienności przesyconej bodźcami sensorycznymi, nadmiarze
informacji wizualnej zwracamy się do dźwięku, odnajdując w nim platformę komunikacji i skupienia. Słuchanie jest procesem aktywnym, opiera się na rozumieniu przyczyn i
zależności w świecie. Pragniemy przekraczać za pomocą niego nasze ograniczenia,
sięgać niedostępnych wymiarów rzeczywistości.
Dźwięk może być także sygnałem ostrzegawczym, tego co jest ukryte i nam szkodzi
bądź zagraża. Szkodliwość infradźwięków, zanieczyszczenia hałasem, czy projektowanie
akustyczne przestrzeni publicznej są obszarami do badań i współpracy między
naukowcami i artystami. Sonifikacja danych staje się coraz użyteczniejszą metodą
zrozumienia ukrytych struktur informacyjnych wokół nas.
Czy osoby głuche są poza horyzontem słyszenia, czy odczuwają dźwięk w inny
sposób? Co z osobami niewidomymi, jak poszerzone pole odbierania informacji
akustycznej orientuje ich funkcjonowanie? W ramach tego programu zaproponujemy
działania będące wynikiem badań artystów, naukowców, inżynierów i programistów, by
stworzyć nowe sposoby translacji zmysłów, w której dźwięk będzie regulatorem i osią
procesów sensorycznych człowieka. Będą to nowe formy prezentacji, sytuujące się na
przecięciu laboratorium badawczego, eksperymentalnych praktyk edukacyjnych, koncertu,
wystawy, instalacji, a nawet imprezy tanecznej.
Horyzont słyszenia to wymiar doświadczania innych perspektyw, także pozaludzkich. Zwierzęta są często lepszymi słuchaczami od człowieka, fale akustyczne wpływają na rośliny, a ich ekspresja dźwiękowa jest badana przez bioakustykę. Pozaludzki
może być też aspekt komponowania, w którym udział od kilku lat intensywnie bierze udział sztuczna inteligencja, sieci neuronowe i uczenie maszynowe. Muzyka generatywna, algorytmiczna, postcyfrowa i postinternetowa uzupełniają obraz współczesnej sonosfery.

Patryk Lichota

Horyzont VIR Festival

VIR MONA - Gwarna 7a

Przestrzeń Wirtualna

01.10 - 31.12. 2020 Poznań

VIR Gallery to wirtualna przestrzeń przepełniona obrazem, dźwiękiem, wideo, koncertami,wernisażami, sztuką. Powstała z chęci dzielenia się tym, co tworzymy – by mogło to istnieć, funkcjonować, działać i być w świecie. By mogło być odwiedzane i podziwiane. By było kontrowersyjne, nowoczesne, realne i krytykowane. By odnajdowało się we współczesności albo ją konstruowało.

Manifest VIR Gallery

VIR Gallery jest wirtualną przestrzenią wystawową, powstała w momencie upadku fizyczności człowieka. W dobie ograniczeń związanych z COVID-19, niezbędnym okazało się wejście do świata wirtualnego głębiej. Jego specyficzne właściwości stwarzają nowe, odmienne jakościowo szanse, stąd potrzeba organizacji i zagospodarowania cyberprzestrzeni. My, studenci Mediów Interaktywnych i Widowisk, badamy i poszerzamy możliwości, jakie dają nam współczesne technologie, aby promować oraz prezentować szeroko rozumiana sztukę. VIR Gallery jest więc platforma wymiany, miejscem spotkań twórców i odbiorców – o każdej porze dnia, bez ograniczeń, w nieskończoność. 

1.Kładziemy nacisk na refleksję badawczo-teoretyczna, łącząc interdyscyplinarna perspektywę teoretyczna z praktyka oraz ze zdobywaniem doświadczeń w przestrzeni współczesnej sztuki, kultury i technologii. 

1.Eksplorujemy mechanizmy najnowszej sztuki wyrastającej z podwójnego paradygmatu performatywności i interaktywności. 

1.Mamy do czynienia zarówno z językiem pisma, jak i językiem programowania. Ich wzajemne relacje w naszej wirtualnej przestrzeni są naturalne, złożone i wielowymiarowe. 1.Sztuka dla nas jest spoiwem, które umożliwia nam design i kontent, ale też poprzez sztukę możemy się wypowiedzieć, zaprezentować i otworzyć się na komunikację dwukierunkowa. Chcemy otrzymywać feedback i o nim dyskutować, mówiąc o aktualnym stanie Galerii, o tym co się udało, a co trzeba poprawić. 

1.W myśl Art as Research dążymy do przenikania się wielu dziedzin, prowadzimy dialog z nowymi technologiami, badamy możliwości software, tworząc wirtualna przestrzeń, a w połączeniu z hardwarem, wyrażamy się artystycznie. 

1.Dostrzegamy nowe formy wzajemnych oddziaływań między człowiekiem a jego otoczeniem, rozszerzamy nowy cyberprzestrzenny wymiar środowiska człowieka. 

1.Sieć 2.0 przyzwyczaiła nas, cyfrowych tubylców, do stałych aktualizacji, których kultura wizualna nie jest w stanie dostarczyć. VIR Gallery jest odpowiedzią na kryzys obrazów będących jedynie wizualnymi reprezentacjami. 

1.Dla nas istnienie to zmiana, a świadomość powołuje do ruchu potrzebę działania. Cyfrowe technologie są dla nas technologiami wolności, które sprzyjają rozwojowi demokratycznej sfery publicznej. 

1.Tworzymy sztukę nieoryginalną, tworzymy sztukę autentyczna. 

1.Wykorzystujemy teleobecność do symulacji interakcji, jest ona uśmierzeniem tęsknoty za fizyczna obecnością. Dotykamy przez ekran w najczulsze punkty. 

1.Mówimy językiem mediów, więc i manifest nie kończy się na tekście. On tutaj dopiero się zaczyna.

Horyzont Zdarzeń / Events Horizon

7 Mediatons Biennale Polska

2020

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies 
dowiedz się więcej