Taking too long? Close loading screen.

Projekt studencki Symularis 2020

Pracownia Grafiki Interdyscyplinarnej - Dźwięk
Akademia Sztuki w Szczecinie

Przestrzeń jest wynikiem interakcji pomiędzy pracami studentów pracowni. Pojedyncze symulakry składają się na obraz ograniczonej rzeczywistości, której przekroczenie jest drogą do poszukiwania innych światów.

www.symularis.glitch.me 

Symularis to interaktywna przestrzeń sztuki, to osobliwość topologiczna czasoprzestrzeni mogąca być rodzajem „skrótu” lub pomostu czasoprzestrzennego (wormhole) (tunel Einsteina-Rosena), prowadzącego poza horyzont zdarzeń do rzeczywistości równoległych. Podobnie cytoplazmatyczny ocean, pokrywający całą powierzchnię planety Solaris (Stanisław Lem), ukrywa inny porządek rzeczy, wspólną i niedostępną inteligencję. Równie niedostępny jest logos wirusa, którego nie zalicza się do organizmów żywych, a pomimo to przenika on naszą rzeczywistość i realizuje własną, autonomiczną strategię. 

Symularis może być szczeliną sięgającą poza doznanie sensoryczne sztuki. Dzieła wchodzą z widzem lub ze sobą w dialog, tworząc przestrzeń pulsujących, wzajemnych symulacji. Istotą nie jest pojedynczy akt kreacji artysty, lecz łańcuchy zdarzeń zachodzących w pętli efemerycznych reorientacji pomiędzy nimi. 

W tekście „Obrazy nomadyczne i postobrazy” Ryszard Kluszczyński, przytacza tezę Baudrillarda: „Media cyfrowe, pośród swoich licznych atrybutów, posiadają także cechę generatywności. W wypadku, kiedy ujawni się ona jako właściwość w danej sytuacji dominująca, wykonany cyfrowy obraz przestaje odwoływać się do rzeczywistości wobec niego zewnętrznej, oferując w zamian wyłącznie siebie, co oznacza zastąpienie przedstawienia przez prezentację. Obraz przybiera wówczas postać określaną przez Jeana Baudrillarda mianem symulakrum, czy też – jak nazywał to z kolei Woody Vasulka – staje się cyfrowym przedmiotem”. 

Pojęcia generatywności i symulakrum mają uzasadnienie również w odniesieniu do sztuki analogowej, a więc sztuki w całości, gdyż niezależnie od medium dzieła, często przekraczają granice mimesis, generując swoją własną rzeczywistość. 

Ideą wystawy jest dialog i generatywność pomiędzy dziełami bez utraty ich autonomiczności. Zatem nie pojedyncze dzieła sztuki, lecz całą wystawę doświadczyć będzie można jako symulakrum, topologiczną osobliwość ukrytą w Wirtualnej Przestrzeni wystawy.

Wystawa będzie dostępna z poziomu strony internetowej, jako aplikacja webVR. 16 grudnia 2020 zostanie opublikowany link pozwalający przenieść się do wirtualnej przestrzeni. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 

opieka: prof. Tomasz Wendland, dr Patryk Lichota 

artyści: Artur Rawa, Natalia Kaplita-Toczyńska, Samuel Seniw, Cecylia Wróbel, Izabela Fedorowicz, Emilia Żmuda Lena Kłosińska, Jakub Heland, Marta Florczak, Magdalena Pacek, Natalia Miśkowiec, Katarzyna Zioła, Karol Modrzejewski, Marta Florczak, Wiktoria Kotecka, Ewa Konieczna, Izabela Harasimowicz, Maja Trzeciak, Karolina Zięciak, Zuzanna Nalazek, Bartłomiej Żak, Wiktoria Zegarek, Natalia Boguszewska, Olgierd Gacki, Julia Respondek, Hanna Koszko, Klaudyna Dziewałtowicz

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies 
dowiedz się więcej