Taking too long? Close loading screen.

MONA Collection

MONA Collection zainicjowana została oficjalnie w 2007 roku. Jej misją jest dokumentowanie historii Mediations Biennale, które zainicjowane zostało projektem Asia Europe Mediations w tym samym roku. Była to próba generalna, biennale 0, sprawdzian przed podjęciem decyzji o kontynuowaniu mediacji
w formie biennale, czyli co dwa lata. Część kolekcji jest jeszcze starsza, gdyż wiele prac pochodzi jeszcze z okresu 1993-2005, kiedy to corocznie w Poznaniu odbywał się Międzynarodowy Festiwal Inner Spaces w CSW Inner Spaces przy ulicy Jackowskiego 5/7.

Niepełna lista artystów których prace są w MONA Collection:

Horyzont Zdarzeń / Events Horizon

7 Mediatons Biennale Polska

2020

Richard Bond

Roger Bourke

Pasko Burdjelez

Noam Braslavsky

Stephen Cornford

Braco Dimitrijević

Heri Dono

Victor Ehikhamenor

Andrzej Fasiecki

Weng Feng

Liu Guangyun

Andreas Guskos

Hlynnur Hallsson

Magdalena Jetelová

Artur Kłosiński

Nina Kovatcheva i Valentin Steffanof

Dariusz Kowalski

Marie Jo Lafontaine

Matus Lanyi

Sang Nam Lee

Daniel Lergon

Wojciech Łazarczyk

Wojciech Leder

Nadja Verena Marcin

Arkadiusz Marcinkowski

Shahar Marcus

Stano Masár

Agata Michowska

Maciej Osmycki

Andrzej Pepłoński

Nicolas Provost

Peter Puype

Józef Robakowski

Maciej Rudzin

Roman Sakin

Harro Schmidt

Ran Slavin

Zbigniew Taszycki

Jan Toomik

Tim Ulrichs

Koen Vanmechelen

Tomasz Wendland

Martin Zet

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies 
dowiedz się więcej