Taking too long? Close loading screen.

Re-Kreacja

Słupy ogłoszeniowe w przestrzeni publicznej

01.08 – 30.11.2020 Mosina

kurator: Artur Kłosiński

współpraca: Ośrodek Kultury w Mosinie

artyści:

Someart

Arkadiusz Marcinkowski

Anna Krenz

Andrzej Fasiecki

Maciej Osmycki

Tomasz Wendland

Roman Bromboszcz

Patryk Lichota

Bartłomiej Kiszka

sekcja młodych z Mosiny:

Adam Gust

Lena Kłosińska

cel akcji:

  • wyznaczenie nowych prawdopodobnych kierunków rozwoju na podstawie przewidywanego i istniejącego rozwoju technologicznego.
  • przewidywanie innego sposobu funkcjonowania społeczeństwa.
  • próba określenia najważniejszych zawodów w przyszłości.
  • akcje mające na celu integrację i edukację wybranych grup społecznych. 
  • w mniejszym zakresie zatrudnienie osób będących na marginesie społecznym.

RE-KREACJA to akcje w przestrzeni publicznej o charakterze społecznym, które będą przeprowadzone w ramach Mediations Biennale 2020. Akcje te mają się odbyć w dwóch odsłonach w Poznaniu i w Mosinie między marcem a wrześniem 2020 roku. Akcja jest próbą przejścia przez „horyzont zdarzeń „. Artyści uczestniczący w odsłonie w Poznaniu w przestrzeni publicznej mają się wypowiedzieć jak galopujący postęp technologiczny w niedalekiej przyszłości może zmienić nasze życie. Czy artysta może zmienić swoją funkcje i stać się organizatorem czasu wolnego społeczeństwa, które będzie miało go nadmiar? (Skracający się tydzień pracy). Jaką rolę może odgrywać inżynieria społeczna? Czy „rekreacja” będzie najważniejszym celem i zadaniem funkcjonowania społecznego? Wreszcie jaki charakter będzie miała rekreacja? Czy rekreacja to edukacja? Natomiast druga odsłona akcji w przestrzeni publicznej w Mosinie już będzie próbą organizacji „rekreacji” rozumianej jako angażowanie grup mieszkańców do realizacji twórczych zadań o charakterze edukacyjnym. Postaramy się pokazać edukacyjny charakter rekreacji rozumianej jako pozytywne działanie.
„Rekreacja” to działanie, w którym artyści podejmą próbę przekroczenia horyzontu
zdarzeń, może zasygnalizują możliwość przemian społecznych, które wywołać może
rozwój technologiczny, który radykalnie przebuduje nasze życie. Być może rekreacja
stanie się celem i wyzwaniem ludzkości? Może rekreacja i edukacja to działania, które
pozwolą ułatwić nam egzystencje i być może teraz przekraczamy horyzont zdarzeń?

Horyzont Zdarzeń / Events Horizon

7 Mediatons Biennale Polska

2020

Someart

Arek Marcinkowski

Anna Krenz

Andrzej Fasiecki

Maciej Osmycki

Lena Kłosińska

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies 
dowiedz się więcej