[:pl]Obserwując przyspieszający postęp cywilizacji na całym świecie wywołany przez rewolucję informacyjną trzeciej kwantyzacji, zauważamy jej wpływ na wszystkie obszary aktywności człowieka, w tym również sztukę. Ta rewolucja jest nowym wehikułem ludzkości w rzeczywistość rozszerzającą się. Świat analogowy i wirtualny przenikają się tworząc nowe „naturalne środowisko” człowieka, którego elementem składowym jest życie w zdelokalizowanej sieci. Jak pisze Rafał Ciołek*: wyznacznikiem nowych czasów staje się złożoność, a nie opozycja binarna porządek – chaos. W szybkim tempie dzięki komputerom kwantowym następuje powrót zasady mimesis. Powraca również multisplątana kwantowo-informacyjna tożsamość obiektu, a także następuje rezurekcja logosu. Zasadniczą wartością tego świata jest informacja jako podstawowy potencjał natury pierwotny w stosunku do materii, energii, czasu i przestrzeni. Demokratyzacja mediów i środków komunikacji wyzwalają kreatywność nie uwarunkowaną wykształceniem artystycznym, a sztuka dawno przekroczyła granice galerii. Mediations Biennale poszukuje dialogu z kreatywną publicznością, kształtującą nowe zjawiska i ruchy artystyczne takie jak Game Jam (rodzaj Hackathonu). Naszym głównym partnerem jest PGA (Poznań Game Arena) największe targi gier komputerowych i nowych technologii komunikacji w Europie Środkowej, gdzie realizujemy cześć naszego projektu oraz GIC (Game Industry Conference), z którym współtworzymy naszą konferencję. Gra to nowy interesujący nas obszar sztuki, medium komunikacji, stymulator i lustro rzeczywistości. W Polsce to środowisko ponad 12 milionów graczy. Pragniemy realizować również projekty w sieci, mediach społecznościowych, na ulicy, kontynuując jednocześnie dialog sztuki najnowszej z dziełami minionych epok w przestrzeni muzealnej. Mediations Biennale będzie pomostem pomiędzy sztuką, nauką i technologią we współpracy z podobnymi partnerami z całego świata, mając udział w kreowaniu wizji jutra.

*Dr inż Rafał Ciołek – badacz, specjalista fizyki kwantowej i twórca idei jednolitej teorii układów złożonych na bazie hierarchicznie ustrukturalizowanej informacji kwantowej.

Historia

W tym roku mija już 10 rocznica powstania Mediations Biennale w Poznaniu. Pierwsza edycja odbyła się w 2008 roku, choć już w 2007 roku realizowaliśmy pre-biennale pod nazwą Asia – Europe Mediations podczas którego oglądać można było prace ponad 160 artystów z 23 krajów Azji i 22 krajów Europy. 6. Mediations Biennale w Poznaniu zatytułowane VIRTUAL GARDEN rozpoczęło się już 6 października 2017 roku, projektem badawczym we współpracy z PGA (Poznań Game Arena), gdzie realizowaliśmy nasz program podczas największych targów gier komputerowych w Europie Środkowej. Było to niezwykłe doświadczenie w konfrontacji sztuki z ponad 70.000 tłumem fanów gier oraz wystawców najnowszych technologii z całego świata.

Program:

Program główny 6. Mediations Biennale 2018 – VIRTUAL GARDEN otwarty będzie 11.10.2018 roku. Składać się będzie z wystawy głównej prezentującej ponad 50 artystów z Polski i wielu krajów świata oraz 3 dniowego pokazu interaktywnej sztuki cyfrowej i analogowej podczas PGA w terminie od 12 do 14.10.2018. Podczas tegorocznego PGA inicjujemy pierwszy w Polsce międzynarodowy Konkurs CCGG (Crystal Canvas Game Graphics) odnoszący się do koncept artu oraz pokaz wyróżnionych gier z Game Jam w Polsce. Już po raz trzeci realizujemy wystawę w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Prezentując sztukę najnowszą obok dzieł z kolekcji muzeum tworzymy ponadkulturowy, ponadreligijny dialog, wzbogacając dzieła minionych epok o współczesne konteksty i interpretacje. Program towarzyszący, składać się będzie z kilku niezależnych wystaw, działań performance, projektu grafiki w przestrzeni publicznej – Znaki Miasta, prezentacji i paneli dyskusyjnych realizowany przez naukowców, krytyków sztuki, dyrektorów biennale z różnych stron świata i artystów, we współpracy z GIC (Game Industry Conference).

Rozwinięcie Strategii:

Naszym zamiarem jest docieranie zarówno do profesjonalnego odbiorcy, jak i młodego, masowego odbiorcy pop kultury, którego pasje są wyrazem obecnej kultury masowej, fascynacji i przemian technologiczno – cywilizacyjnych przynoszących fundamentalne przemiany społeczne Stąd nasza stała współpraca z PGA. Interesuje nas równocześnie mierzenie się z rzeczywistością na poziomie muzealnym, imprez masowych oraz sztuki ulicy. Nasze zainteresowanie wzbudza działalność nowych środowisk takich jak uczestnicy GameJam w Szczecinie, Warszawie, Krakowie i Poznaniu, czy kół naukowych w uczelniach artystycznych, humanistycznych i politechnicznych tworzących własne środowiska w obszarze kreacji gier. Ich działania będą również tematem naszych prezentacji. Interesują nas mediacje międzypokoleniowe i intermedialne.

Nowe technologie otwierają przed nami nieograniczone perspektywy przenikania naszej świadomości w rzeczywistość rozszerzoną (AR), życia w dwóch wymiarach rzeczywistości analogowej i cyfrowej – wirtualnej. Niepostrzeżenie sami stajemy się cyborgami, uczestnicząc w globalnej sieci, zeskanowani, rozszyfrowani, uzależnieni. W duchu transhumanizmu, Yuval Noah Harari tytułem swojej najnowszej książki; „Homo Deus” definiuje cele jakie stawia sobie współczesny człowiek wierzący, że za pomocą nowych technologii i informatyki będzie sprawcą, będzie w stanie przedłużyć swoje życie, a nawet przenieść swoją świadomość w nieśmiertelność (immortalizm), w przestrzeń wirtualną, w rzeczywistość rozszerzoną (AR) poprzez połączenie ze sztuczną inteligencją (AI).

Holistyczne postrzeganie świata musi zakładać spójność rzeczywistości analogowej i cyfrowej. W 1975 roku prof. Roman S. Ingarden z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu opublikował pracę „Quantum Information Theory”. Kwantowa teoria informacji prowadzi nas do stwierdzenia, że wszystko jest informacją. Wcześniej jednak Czesław Białobrzeski w przeciwieństwie do Bohra uważał, że warstwa kwantowa nie jest jednak podstawową warstwą rzeczywistości, ale że istnieje jeszcze bardzie fundamentalny poziom, który nazywał potencjalnością. David Bohm, nawiązywał wprost do tej koncepcji wprowadzając pojęcie “potencjał kwantowy”, jako podstawowy potencjał natury. Jak we wczesnych latach 90-tych, podczas Festiwalu Inner Spaces w Poznaniu, mówił artysta Brian Smith „nie potrzebuję komputera by zrealizować swoją pracę, potrzebuję go by wejść z nim w dialog, zainspirować się jego procesami”. „Klasyczny komputer, operujący na 10 bitach (podstawowych jednostkach informacji), w jednym kroku może przetwarzać tylko jeden z 1024 (2^10) stanów takiego rejestru, podczas gdy komputer operujący na bitach kwantowych przetworzyłby je wszystkie ? także w jednym kroku. Zwiększenie liczby bitów kwantowych do np. 100 otwierałoby możliwość przetworzenia w pojedynczym cyklu ponad tysiąca miliardów miliardów miliardów stanów”

https://mlodytechnik.pl/technika/86-kwantowa-teoria-informacji

Być może sztuka to balansowanie na granicy reguł i odstępstw od zasad, na granicy twardych zasad i procesów, które nazwałbym intuicją inicjowaną na poziomie zmysłowości. Używając metafory, człowiek jest nieodgadnionym Virtual Garden, procesorem wyróżniającym się świadomością, wolą, a zatem możliwością podejmowania decyzji wbrew logice informacji. Środowiskiem sztuki jest wiele teorii i refleksji składających się na świat prawdopodobny, w którym poruszanie się jest równoległe, wielowątkowe, nie wykluczające się, równoczesne. Mówi o tym na przykład Teoria Nierówności Bella, który twierdzi, że rzeczywistość jest realna i nielokalna lub lokalna i nierealna. Za tym podąża inne twierdzenie, że obserwator jest rozproszony i nielokalny, czy o holistycznej, nielokalnej tożsamość obiektu. Sztuka to sposób indywidualnego poruszania się, w tak rozumianej rzeczywistości, której nośnikiem staje się obraz. Zaistnienie obrazu wobec tych założeń, nie powinno zatem ulegać wartościowaniu. Przecież stwierdzenie, że pewien obraz mi się nie podoba, nie spowoduje jego zniknięcia. Nawet wyeliminowanie go z naszej pamięci nie cofnie skutków jakich on dokonał, stając się jedną z możliwych rzeczywistości, lub nią samą w holistycznym ujęciu rzeczywistości.

Tomasz Wendland

[:en]6. Mediations Biennale Poznań VIRTUAL GARDENgame between analogue and virtual reality

12-28.10.2018 Poznań

kuratorzy: Tomasz Wendland, Patryk Lichota, Aleksandra Lison, Artur Kłosiński, Weiming Ho, Pronoia Pon, Damian Komorowski

Nowa Strategia

Obserwując przyspieszający postęp cywilizacji na całym świecie wywołany przez rewolucję informacyjną trzeciej kwantyzacji, zauważamy jej wpływ na wszystkie obszary aktywności człowieka, w tym również sztukę. Ta rewolucja jest nowym wehikułem ludzkości w rzeczywistość rozszerzającą się. Świat analogowy i wirtualny przenikają się tworząc nowe „naturalne środowisko” człowieka, którego elementem składowym jest życie w zdelokalizowanej sieci. Jak pisze Rafał Ciołek*: wyznacznikiem nowych czasów staje się złożoność, a nie opozycja binarna porządek – chaos. W szybkim tempie dzięki komputerom kwantowym następuje powrót zasady mimesis. Powraca również multisplątana kwantowo-informacyjna tożsamość obiektu, a także następuje rezurekcja logosu. Zasadniczą wartością tego świata jest informacja jako podstawowy potencjał natury pierwotny w stosunku do materii, energii, czasu i przestrzeni. Demokratyzacja mediów i środków komunikacji wyzwalają kreatywność nie uwarunkowaną wykształceniem artystycznym, a sztuka dawno przekroczyła granice galerii. Mediations Biennale poszukuje dialogu z kreatywną publicznością, kształtującą nowe zjawiska i ruchy artystyczne takie jak Game Jam (rodzaj Hackathonu). Naszym głównym partnerem jest PGA (Poznań Game Arena) największe targi gier komputerowych i nowych technologii komunikacji w Europie Środkowej, gdzie realizujemy cześć naszego projektu oraz GIC (Game Industry Conference), z którym współtworzymy naszą konferencję. Gra to nowy interesujący nas obszar sztuki, medium komunikacji, stymulator i lustro rzeczywistości. W Polsce to środowisko ponad 12 milionów graczy. Pragniemy realizować również projekty w sieci, mediach społecznościowych, na ulicy, kontynuując jednocześnie dialog sztuki najnowszej z dziełami minionych epok w przestrzeni muzealnej. Mediations Biennale będzie pomostem pomiędzy sztuką, nauką i technologią we współpracy z podobnymi partnerami z całego świata, mając udział w kreowaniu wizji jutra.

*Dr inż Rafał Ciołek – badacz, specjalista fizyki kwantowej i twórca idei jednolitej teorii układów złożonych na bazie hierarchicznie ustrukturalizowanej informacji kwantowej.

Historia

W tym roku mija już 10 rocznica powstania Mediations Biennale w Poznaniu. Pierwsza edycja odbyła się w 2008 roku, choć już w 2007 roku realizowaliśmy pre-biennale pod nazwą Asia – Europe Mediations podczas którego oglądać można było prace ponad 160 artystów z 23 krajów Azji i 22 krajów Europy. 6. Mediations Biennale w Poznaniu zatytułowane VIRTUAL GARDEN rozpoczęło się już 6 października 2017 roku, projektem badawczym we współpracy z PGA (Poznań Game Arena), gdzie realizowaliśmy nasz program podczas największych targów gier komputerowych w Europie Środkowej. Było to niezwykłe doświadczenie w konfrontacji sztuki z ponad 70.000 tłumem fanów gier oraz wystawców najnowszych technologii z całego świata.

Program:

Program główny 6. Mediations Biennale 2018 – VIRTUAL GARDEN otwarty będzie 11.10.2018 roku. Składać się będzie z wystawy głównej prezentującej ponad 50 artystów z Polski i wielu krajów świata oraz 3 dniowego pokazu interaktywnej sztuki cyfrowej i analogowej podczas PGA w terminie od 12 do 14.10.2018. Podczas tegorocznego PGA inicjujemy pierwszy w Polsce międzynarodowy Konkurs CCGG (Crystal Canvas Game Graphics) odnoszący się do koncept artu oraz pokaz wyróżnionych gier z Game Jam w Polsce. Już po raz trzeci realizujemy wystawę w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Prezentując sztukę najnowszą obok dzieł z kolekcji muzeum tworzymy ponadkulturowy, ponadreligijny dialog, wzbogacając dzieła minionych epok o współczesne konteksty i interpretacje. Program towarzyszący, składać się będzie z kilku niezależnych wystaw, działań performance, projektu grafiki w przestrzeni publicznej – Znaki Miasta, prezentacji i paneli dyskusyjnych realizowany przez naukowców, krytyków sztuki, dyrektorów biennale z różnych stron świata i artystów, we współpracy z GIC (Game Industry Conference).

Rozwinięcie Strategii:

Naszym zamiarem jest docieranie zarówno do profesjonalnego odbiorcy, jak i młodego, masowego odbiorcy pop kultury, którego pasje są wyrazem obecnej kultury masowej, fascynacji i przemian technologiczno – cywilizacyjnych przynoszących fundamentalne przemiany społeczne Stąd nasza stała współpraca z PGA. Interesuje nas równocześnie mierzenie się z rzeczywistością na poziomie muzealnym, imprez masowych oraz sztuki ulicy. Nasze zainteresowanie wzbudza działalność nowych środowisk takich jak uczestnicy GameJam w Szczecinie, Warszawie, Krakowie i Poznaniu, czy kół naukowych w uczelniach artystycznych, humanistycznych i politechnicznych tworzących własne środowiska w obszarze kreacji gier. Ich działania będą również tematem naszych prezentacji. Interesują nas mediacje międzypokoleniowe i intermedialne.

Nowe technologie otwierają przed nami nieograniczone perspektywy przenikania naszej świadomości w rzeczywistość rozszerzoną (AR), życia w dwóch wymiarach rzeczywistości analogowej i cyfrowej – wirtualnej. Niepostrzeżenie sami stajemy się cyborgami, uczestnicząc w globalnej sieci, zeskanowani, rozszyfrowani, uzależnieni. W duchu transhumanizmu, Yuval Noah Harari tytułem swojej najnowszej książki; „Homo Deus” definiuje cele jakie stawia sobie współczesny człowiek wierzący, że za pomocą nowych technologii i informatyki będzie sprawcą, będzie w stanie przedłużyć swoje życie, a nawet przenieść swoją świadomość w nieśmiertelność (immortalizm), w przestrzeń wirtualną, w rzeczywistość rozszerzoną (AR) poprzez połączenie ze sztuczną inteligencją (AI).

Holistyczne postrzeganie świata musi zakładać spójność rzeczywistości analogowej i cyfrowej. W 1975 roku prof. Roman S. Ingarden z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu opublikował pracę „Quantum Information Theory”. Kwantowa teoria informacji prowadzi nas do stwierdzenia, że wszystko jest informacją. Wcześniej jednak Czesław Białobrzeski w przeciwieństwie do Bohra uważał, że warstwa kwantowa nie jest jednak podstawową warstwą rzeczywistości, ale że istnieje jeszcze bardzie fundamentalny poziom, który nazywał potencjalnością. David Bohm, nawiązywał wprost do tej koncepcji wprowadzając pojęcie “potencjał kwantowy”, jako podstawowy potencjał natury. Jak we wczesnych latach 90-tych, podczas Festiwalu Inner Spaces w Poznaniu, mówił artysta Brian Smith „nie potrzebuję komputera by zrealizować swoją pracę, potrzebuję go by wejść z nim w dialog, zainspirować się jego procesami”. „Klasyczny komputer, operujący na 10 bitach (podstawowych jednostkach informacji), w jednym kroku może przetwarzać tylko jeden z 1024 (2^10) stanów takiego rejestru, podczas gdy komputer operujący na bitach kwantowych przetworzyłby je wszystkie ? także w jednym kroku. Zwiększenie liczby bitów kwantowych do np. 100 otwierałoby możliwość przetworzenia w pojedynczym cyklu ponad tysiąca miliardów miliardów miliardów stanów”

https://mlodytechnik.pl/technika/86-kwantowa-teoria-informacji

Być może sztuka to balansowanie na granicy reguł i odstępstw od zasad, na granicy twardych zasad i procesów, które nazwałbym intuicją inicjowaną na poziomie zmysłowości. Używając metafory, człowiek jest nieodgadnionym Virtual Garden, procesorem wyróżniającym się świadomością, wolą, a zatem możliwością podejmowania decyzji wbrew logice informacji. Środowiskiem sztuki jest wiele teorii i refleksji składających się na świat prawdopodobny, w którym poruszanie się jest równoległe, wielowątkowe, nie wykluczające się, równoczesne. Mówi o tym na przykład Teoria Nierówności Bella, który twierdzi, że rzeczywistość jest realna i nielokalna lub lokalna i nierealna. Za tym podąża inne twierdzenie, że obserwator jest rozproszony i nielokalny, czy o holistycznej, nielokalnej tożsamość obiektu. Sztuka to sposób indywidualnego poruszania się, w tak rozumianej rzeczywistości, której nośnikiem staje się obraz. Zaistnienie obrazu wobec tych założeń, nie powinno zatem ulegać wartościowaniu. Przecież stwierdzenie, że pewien obraz mi się nie podoba, nie spowoduje jego zniknięcia. Nawet wyeliminowanie go z naszej pamięci nie cofnie skutków jakich on dokonał, stając się jedną z możliwych rzeczywistości, lub nią samą w holistycznym ujęciu rzeczywistości.

Tomasz Wendland

Projekt partnerski -iJACKING – Kunstverein Kunsthalle Hannover http://www.kunsthalle-hannover.de

Współpraca: Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Sztuk Wizualnych, Katedra Grafiki Interaktywnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Teatru i Sztuki Mediów, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Animacji, Stowarzyszenie Inżynierów Polskich (Politechnika Warszawska)

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partner projektu PGA – Poznań Game Arena

 

 [:]